Ile to kosztuje? 

__________________________________________________________________

 
Korzystanie z naszej sieci jest bezpłatne,
jej działania utrzymujemy ze środków własnych stowarzyszenia. 
Członkowie organizacji opłacają niewielkie składki członkowskie,
które podstawowo wynoszą 20 zł miesięcznie.
__________________________________________________________________
  
Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia
przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75%
i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie.
__________________________________________________________________
 
Powstańcy Warszawscy i Kombatanci,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 
mogą zostać zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 
asos logo2Działania współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 __________________________________________________________________
 
Podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 

mogą zostać zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 __________________________________________________________________
 

  Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego,
mogą zostać zwolnione z opłacania składek członkowskich.  

 

 __________________________________________________________________

 

 Krajowa Sieć Alarmowa SKSR, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia 

__________________________________________________________________ 

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie!