Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowywania Programu włączenia społeczności lokalnej przy ubieganiu się Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy EXPO International 2022 w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia 2015 r. w Domu Literatury przy ulicy Roosevelta 17 w godzinach 14.00-17.00.

EXPO International jest to rodzaj wystawy tematycznej organizowanej pomiędzy wystawami światowymi EXPO. Najbliższa taka wystawa zorganizowana będzie w Astanie (Kazachstan) w 2017 roku. Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź zdecydowało, że chcą zorganizować Wystawę w 2022 roku, której tematyką będzie szeroko pojmowana rewitalizacja obszarów miejskich. Konkretny termin otwarcia Wystawy zależy od organizatora, jednak zwyczajowo przyjmuje się, że są to miesiące turystyczne: czerwiec-październik. Zorganizowanie takiego wydarzenia w Łodzi może przynieść Miastu wiele korzyści, m.in. może prowadzić do pozyskania nowych środków na rewitalizację, wspomóc utworzenie nowych miejsc pracy, przyciągnąć większe zainteresowanie Łodzią (zarówno inwestorów, jak i turystów).

W chwili obecnej Miasto Łódź jest na etapie opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Planowane złożenie aplikacji to czerwiec 2016. W ramach przygotowywania się do jej złożenia opracowywany jest plan mający na celu włączenie społeczności lokalnej w organizację Wystawy i obejmujący m.in. informowanie, konsultowanie i partycypację mieszkańców Łodzi i różnorodnych grup społecznych we wszystkich etapach przygotowywania do Wystawy.

W związku z tym bardzo istotne jest zapoznanie się z opinią grup reprezentujących mieszkańców Łodzi oraz poszczególne grupy społeczne na temat przeprowadzenia tego procesu oraz ich ewentualnej roli w organizacji Wystawy. Podobne spotkania odbyły się już ok. miesiąc temu z przedstawicielami KDO oraz Jednostek Organizacyjnych Miasta Łodzi. Wierzymy, że spotkanie z organizacjami pozarządowymi pozwoli na szersze spojrzenie na temat włączenia społeczności w organizację tak wielkiego wydarzenia.

Planowane spotkanie będzie miało formę warsztatów, podczas których będziemy chcieli zebrać Państwa opinie i sugestie.

Z pozdrowieniami,

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Łodzi