Zapraszamy na Piknik

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki serdecznie zaprasza na Piknik Integracyjny “Mądra integracja, zdrowa akceptacja”, który odbędzie się dnia 5 czerwca 2012r. na terenie MOSiR-u w Ozorkowie przy ul.Traugutta 2 o godz. 10:00.

Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym. Misją integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz działanie na rzecz wyrównania szans, jak i integracji społecznej. Cele Pikniku będą realizowane poprzez konkurs plastyczny, zajęcia warsztatowe, właściwe zagospodarowanie wolnego czasu oraz integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Przewidziane są również występy osób niepełnosprawnych oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Główną gwiazdą Pikniku będą ulubieńcy sceny muzycznej i kabaretowej – Trzeci Oddech Kaczuchy. Podczas wydarzenia będzie można podziwiać stoiska zaproszonych instytucji, na których będzie wernisaż prac osób niepełnosprawnych, wyroby rękodzielnicze, produkty promujące regionalnych producentów.

Odbędą się również warsztaty ratownictwa medycznego przygotowane przez Harcerski Klub Ratowniczy  Adrenalina.   Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Telewizja Łódź, Radio Łódź, Wiadomości Ozorkowskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Ozorków.

zobacz plakat

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki