Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są prace związane z procesem ubiegania się przez Rzeczpospolitą Polską o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022. Tematem wiodącym Wystawy będzie rewitalizacja obszarów miejskich, stanowiąca jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych Polski, które w najbliższych latach będzie zyskiwać na znaczeniu.

W chwili obecnej Urząd Miasta Łodzi realizuje z firmą Deloitte Consulting S.A. projekt pn. „Przygotowanie Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji przy ubieganiu się Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi”.

Celem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji związanej z procesem aplikacyjnym o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi, obejmującej Studium Wykonalności, Strategię Promocji i pełny dokument Aplikacyjny.

W ramach prac projektowych, Wykonawca przeprowadza szereg spotkań w tym również warsztatów. W związku z powyższym Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, zwraca się z prośbą o uczestnictwo Państwa przedstawiciela w warsztatach poświęconych wystawie EXPO 2022.

Warsztaty będą mieć formę kawiarni obywatelskiej- metody nastawionej na dialog. Służyć one będą rozpoczęciu debaty na temat organizacji przez Rzeczpospolitą Polską Wystawy Expo 2022 w Łodzi. Niżej przedstawiamy tematykę spotkania oraz jego termin.

Tematy warsztatów:

Cele i oczekiwania względem organizacji EXPO 2022 w Łodzi,

Tematyka wystawy-rewitalizacja obszarów miejskich,

Wypracowanie najlepszych sposobów włączania Organizacji Pozarządowych w prace nad Programem EXPO 2022.

Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia 2015r., w godzinach 16.00-18.30, w Fabryce Sztuki w Łodzi na ul. Tymienieckiego 3, w sali A_120 (budynek A, 1. piętro).

Liczymy na Państwa obecność oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu, gdyż będzie to cennym wkładem w prowadzone prace związane z procesem ubiegania się o organizację wystawy EXPO.

Dodatkowych informacji udziela Agata Łyszkowska - pracownik Zespołu ds. EXPO w Wydziale Zarządzania Projektami UMŁ.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: (42)272-64-20 lub mailowo: a.lyszkowska@uml.lodz.pl

Z pozdrowieniami
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi