Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Caritas Archidiecezji Łódzkiej

zapraszają 9 listopada 2013r. o godz. 12.00 na Rondo Biłyka (u zbiegu alei Włókniarzy oraz ulic Zgierskiej i Sikorskiego)

wszystkich chętnych na wspólne sadzenie żonkili, kwiatów będących międzynarodowym symbolem nadziei, pamięci i solidarności z osobami cierpiącymi, niepełnosprawnymi, oczekującymi pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Łódzkie "Pola Nadziei" są elementem ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei” na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Jej organizatorem i koordynatorem w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.  W Łodzi program realizowany jest przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, przy współpracy Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W jego realizację włączają się szkoły (najczęściej poprzez Szkolne Koła Caritas) oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego oraz innych Uczelni Wyższych w Łodzi. Akcja ma na celu poinformowanie mieszkańców Łodzi na czym polega opieka hospicyjna oraz ich integrację i włączenie w dzieło pomocy hospicjom.

Maria Jakubowska

koordynator wolontariatu Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas AŁ